Armirano-betonske montažne hale ABplus

Montažni sistem gradnje ABplus predstavlja preizkušen
sistem prefabricirane armirano betonske gradnje.
Sistem je sestavljen iz več različnih linijskih in
ploskovnih elementov, kjer je velikost elementov
prilagojena velikosti objekta ter prometnim profilom
za potrebe transporta in vgradnje.

Vertikalni linijski elementi predstavljajo vertikalne
stebre s klasično mehko armaturo, izdelano po
načrtih, kateri so prilagojeni geometrijskim in
statičnim potrebam posameznega objekta ...


Za več informacij si oglejte prospekt